Ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Hans Zeeman bij Ministeries van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Werkzaamheden die ik hier als inbedrijfsteller heb uitgevoerd:

Werkzaamheden bij het nieuwbouwproject:

  • Samenwerken tijdens vastleggen PVE en uitgangspuntennotities
  • Programmeren van BMI/OAI, BGC en HSSD
  • Programmeren van sprinklerinstallatie
  • Mede-ontwikkelen en programmeren van FMS (Fire Management System)
  • Tweemaal 100% onderhoud uitvoeren inclusief werkvergunningen en testprotocollen